Main Ratan Jodi Chart

Main Ratan Jodi Chart Satta Matka News, Main Ratan Matka, Main Ratan Matka Tips, Main Ratan Live Results, Main Ratan Jodi Chart Result, Main Ratan Final Ank, Main Ratan Bazaar Results, Main Ratan Jodi Chart, Main Ratan Jodi Chart Records, Main Ratan SattaNews, सट्टा न्यूज़, मेन रतन सट्टा मटका.

सोम मंगल बुघ गुरु शुक्र शनि रवि
13
61
44
93
93
05
03
55
29
26
54
75
51
37
17
65
05
89
69
32
28
66
59
99
84
96
30
40
99
81
30
82
41
62
44
46
37
64
47
60
55
24
16
30
88
04
02
74
61
67
17
43
01
01
58
35
39
58
18
62
52
23
90
46
41
57
07
65
62
32
25
59
02
85
87
81
66
19
97
93
82
42
00
16
33
49
18
65
86
70
38
00
26
89
44
67
88
49
27
67
21
97
47
43
67
70
20
39
50
95
93
97
31
03
74
76
90
42
52
61
29
45
16
03
10
43
16
18
25
08
MARKET CLOSE DUE TO CORONA VIRUS
**
**
**
**
**
13
21
94
23
10
56
15
28
65
25
91
39
39
97
49
97
37
39
31
57
36
74
55
03
51
78
41
63
19
18
97
82
95
20
31
09
22
86
48
24
93
07
58
16
75
44
**
26
71
90
01
32
64
08
30
40
15
72
37
56
43
10
78
52
28
81
96
07
45
48
64
32
10
71
15
37
Click to scroll to top
   

Download Now

Telegram